Cicak Mana Yang di Sunnah kan UNtuk di Bunuh ?

No Comments

﴿

In The Name of Allah, The Most Gracious, The Most Merciful
Muqaddimah

﴿ اِقْرَاۡ بِاسْمِ رَبِّکَ الَّذِیۡ خَلَقَ﴾
“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan”
[al-Alaq : 1]
……………………………………………………………………………………
“Inna Alhamdulillah, nahbuduhu wa nasta’inuhu wa nastaghfiruhu, wa na’uzubillah min syururi anfusina wa min 

sayyi’ati a’malina, man^yahdihillahu falaa mudhillalahu, wa man^yudhil falaa hadiyalah, wa ashadu ‘an~la ilaha illa 

Allah wahdahu la syarikalah, wa ashadu ‘anna Muhammad  ‘abduhu wa rasuluhu. Amma ba’d.”


“Segala puji hanya milik Allah subhana wata’ala, kami memujiNya dan memohon pertolongan padaNya dan ampunan 

kepadaNya, kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami dan kejelekan amalan perbuatan kami. 

Barangsiapa yang Allah beri petujunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barangsiapa Allah 

sesatkan, tidak ada yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

Aku bersaksi bahawa tiada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan tiada sekutu bagiNya, dan aku 

bersaksi bahawa Muhammad  itu hambaNya dan RasulNya.”

Dalam perbincangan pendek kali ini, saya ingin menjelaskan kepada anda yang sering kali membunuh cicak dengan 

kata “Bunuh cicak itu sunnah.” Saya tidak menolak bahawa bunuh cicak itu sunnah, namun persoalannya “Cicak mana 

yang harus anda bunuh?”

Dari Abu Hurairah ؓ , dia berkata : Rasulullah  bersabda :

Barangsiapa membunuh wazagh(cicak) dalam pukulan pertama, maka ia memperoleh sekelian kebaikan, 

barangsiapa membunuhnya dalam pukulan kedua, maka ia memperoleh sekelian kebaikan tetapi di bawah yang 

pertama. Kemudian kalau dia dapat membunuhnya dalam pukulan ketiga, maka ia memperoleh sekelian kebaikan.”

Dalam riwayat lain disebutkan :

“Barangsiapa yang membunuh wazagh(cicak) pada pukulan pertama, maka dicatatlah untuknya seratus kebaikan dan 

dalam pukulan kedua kurang dari itu dan dalam pukulan ketiga kurang dari itu.”

[HR Muslim : 2240]

Nanti dulu, jangan anda ambil lestik untuk bunuh cicak sekarang.

Ahli bahasa Arab berkata : arti wazagh(dalam hadis asal arabnya, namun saya tidak sempat mahu menulisnya di sini) 
ialah sejenis sam abrash(cicak blirik) yang lebih dikenali dengan nama tokek. Jadi bukan cicak yang lazim berada di 

rumah kita ini. Lihat dalam Riyadhus Salihin. Nah, cubalah anda cari cicak tokek(seperti gambar di atas) ini dan 

bunuhnya, insha-Allah anda dapat kebaikan. Dan bukannya di rumah anda itu ya. Lihat Riyadhus Salihin. Wallahu alam.

Mengapa Bunuh Cicak Ini?


Dari Ummu Sy
arik bahawa Rasulullah memerintahnya untuk membunuh cicak dan beliau bersabda:

"Cicak itu dahulu pernah meniup api (yang membakar ) Ibrahim."
[HR Bukhari (3359) dan Muslim (2237)]

Pesanan dari Putera Mujahid Islam…Dear readers, after reading the Content please ask for advice and to provide constructive feedback Please Write Relevant Comment with Polite Language.Your comments inspired me to continue blogging. Your opinion much more valuable to me. Thank you.